by : D.Kalina, R.Mirowski

Z DZIEJÓW SOBKOWA. W 450 rocznicę nadania praw miejskich

Published Date : 2013

:

: English,Francais

: English,Francais

Krótkie info

Publikacja „Z DZIEJÓW SOBKOWA. W 450 rocznicę nadania praw miejskich” autorstwa Dariusza Kaliny i Romana Mirowskiego stanowi niejako rozszerzenie pierwszej książki dotyczącej Sobkowa tychże autorów pod tytułem „Sobków i okolice” wydanej w 2009 roku.

Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza dotycząca historii w której Dariusz Kalina przybliża nam podziały administracyjne, osadnictwo oraz zabytki i dziedzictwo kulturowe gminy Sobków. Druga autorstwa Romana Mirowskiego w której poznajemy zabytki i ciekawe obiekty znajdujące się na terenie gminy Mniów widziane oczami architekta. Trzecia dotyczy najnowszej historii gminy Sobków którą przybliża nam Krystyna Idzik – obecny wójt Gminy Sobków.

Fragment publikacji

W imię Pana Boga w Trójcy Jedynego. Amen

Iż Pan Bóg ludziom stworzeniu swemu świat ten, albo to wszystko na świecie cokolwiek jest zmysłom ludzkim podano ku słusznemu a pobożnemu szafowaniu dać i zostawić raczył, a żadne insze przystojniejsze pobożniejsze szafowanie bez takich rzeczy przez Boga na świecie zostawionych nie może jeno ludzi w społeczności ku mnożeniu i rozszerzaniu chwały Miłego Boga i wielbieniu Imienia Jego Świętego zgromadzić nalicza w miejskich miasteczkach, gdzie się ludzi więcy zawiera, przetoż ja Stanisław Sobek z Sulejowa kasztelan sandecki, podskarbi koronny polski, małogoski etc., etc., z Anną a Rythera małżonką swą, a dziedziczką imienia Nidzkiego, czując w siebie tę powinność przeciw darom takim Boskim, na szafowaniu na świecie  przystojnym, miawszy zezwolenie Łaskawe Jaśnie oświeconego Zygmunta Augusta łaska Boża króla polskiego (…) za Jegoż Króla Jegomości panowania zakładam, i już niniejszy założyłem na groncie dziedzicznym tejże małżonki swej Nidzkim miasto żywo nazwiskiem Sobków….
– Tymi słowy 450 lat temu, Stanisław Sobek, człowiek rozległego rozumu a wielkiej wiary, tchnął życie w miasto nad Nidą, niczym dziecku dając
mu swe nazwisko rodowe.

Customer Reviews

No reviews available

Post Your Review

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php