by : pod redakcją Dariusza Kaliny, Radosława Kubickiego, Wojciecha Iwańczaka

Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego

Published Date : 2012

:

: Polski

: Polski

Krótkie info

Materiały z sesji naukowej jaka się odbyła w Ćmielowie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2009.

 

Spis treści

Spis treści

W. Iwańczak, Od redakcji…………………………………………………………………………………………….s.

Roman Mirowski, Krzysztof Szydłowiecki – szkic do portretu…………………………………………… s.

Maria Brykowska, Fundacje Szydłowieckich – między gotykiem a renesansem……………………. s.

Leszek Kajzer, Tomasz Olszacki, Mazowieckie zamki w Gostyninie i Sochaczewie na tle

problematyki zamków starościńskich Krzysztofa Szydłowieckiego……………………………………………………………………………………………………….. s.

Zbigniew Lechowicz, Zamek radomski w okresie działalności Mikołaja Szydłowieckiego…………………………………………………………………………………………………………s.

Dariusz Kalina, Zamek w Ćmielowie. Wyniki wstępnej kwerendy źródłowej…… ……………………s.

Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski, Wstępne wyniki archeologicznych badań

wykopaliskowych  zamku w Ćmielowie (etap I, tzw. przedzamcze)……………………………………. s.

Dariusz Kalina, Wieża w Tudorowie……………………………………………………………………………….. s.

Dariusz Kalina, Zamek w Opatowie…………………………………………………………………………………. s.

Radosław Kubicki, Opatów i dobra opatowskie za Szydłowieckich.………………………………………. s.

Radosław Kubicki, Inwentarz miasta Ćmielowa i folwarków w kluczu ćmielowskim z 1618 roku. s.

Radosław Kubicki, Najstarsze opisy zamku w Opatowie, wieży w Tudorowie oraz dworów  zabudowań rezydencjonalnych i folwarcznych w dobrach opatowskich z 1618 r. ……………………………………. s.

Indeks osobowy i geograficzny ……………………………………………………………………………………………. s.

 

Customer Reviews

No reviews available

Post Your Review

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php