by : pod redakcją Dariusza Kaliny, Radosława Kubickiego, Michała Wardzyńskiego

FRANCISZKA Z KRASIŃSKICH WETTYN

:

: Polski

: Polski
: 978-83-925243-1-1

Krótkie info

Są to materiały z sesji naukowej jaka odbyła się w Piotrkowicach i Lisowie 13-14.10. 2012 roku, poświęcone wspaniałej lecz zapomnianej kobiecie, której postać próbuje odkryć na nowo Dariusz Kalina. Wydawcą książki jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaś recenzentem prof.dr hab. Jacek Wijaczek.

Artykuły zawarte w publikacji:

 • Słowo wstępne
 • Adam Jarubas (Marszałek Województwa Świętokrzyskiego)
 • Michał Godowski (Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego)

 

 • Stanisława Maliszewska (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Franciszka Krasińska (1742-1796). Zapomniana „królewiczowa” polska
 • Leszek Nowaliński (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Ród Krasińskich na Mazowszu
 • Aleksander Bowkało (Sankt Petersburg) Linia biskupia Krasińskich w Rosji
 • Łukasz Piotr Młynarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Kościół i mauzoleum Krasińskich w Krasnem w okresie nowożytnym. Przyczynek do dziejów obiektu
 • Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach) Materiały źródłowe dotyczące majątku Krasińskich z Maleszowej przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach
 • Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Organizacja parafialna w dobrach maleszowskich w XVIII wieku
 • Dariusz Kalina (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) Zabytki nieruchome na terenie dawnego zespołu dóbr ziemskich zwanych maleszowskimi sandomierskiej gałezi rodziny Krasińskich
 • Łukasz Piotr Młynarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Kilka uwag na temat wartości ideowych i artystycznych kaplicy grobowej Krasińskich p.w. sw. Barbary przy kościele parafialnym św. Mikołaja w Lisowie
 • Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski) Artifices chencinenses. Miejsce i rola warsztatów chęcińskich w produkcji kamieniarsko-rzeźbiarskiej w Rzeczypospolitej (koniec XVI – 1. poł. XVII w.)
 • Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kobiety w polskiej tradycji i myśli politycznej – ze szczególnym uwzględnieniem Franciszki i Zofii z Krasińskich
 • Grzegorz Wiatr (Kielce) Prace konserwatorskie przeprowadzone przy kaplicy Krasińskich w Lisowie (uwagi konserwatora)

Informacje o autorze

Praca zbiorowa

Customer Reviews

No reviews available

Post Your Review

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php