Pierwszą informację o pieczęci Miasta Chęciny posiadamy dzięki pracy W. Wityga:

Pieczęć okrągła (38 milimetrów), wyobraża miasto za murem z bramą otwartą, z posza muru widać kilka małych spiczasto zakończonych wieżyczek. Napis otokowy: SIGILLUM + CONSV + CIVITAS + CHECZINY+ Pieczęć ta jest wyciśnięta na dokumencie z roku 1585.pieczęć owalna (44×40 milimetrów), wyobraża w murze galeryę o trzech arkadach, nad każdą po podstawce, na środkowej wazon z kwiatem, pod murem barokowa muszla. Napis otokowy: SIGILUM CONSULARE CIVITATIS CHENCIN- SAC. REG: M. PIECZĘĆ WYCIŚNIĘTA NA DOKUMENCIE Z ROKU 1810 (w. Wityg, Pieczęć miast dawnej Polski, Kraków – Warszawa 1905, s. 37.

1585

Z roku 1631 r. posiadamy informację o Jakubie Berne, Szkocie, który wpisując się do ksiąg miejskich radzieckich ofiarował miastu srebrną pieczęć radziecką, zamówioną w Wrocławiu.

0038abez tytułu

Kamieniarze używali również graficznych oznaczeń potwierdzających wykonane przez siebie elementy kamieniarskie: gmerki. Również Kacper Fodyga miał własny gmerek:

Pierwsze przedstawienie - z kościoła w Pilicy 1601

Pierwsze przedstawienie – z kościoła w Pilicy 1601

 

CHĘCINY-041

Gmerek Kacpra i brata Sebastiana w kościele klasztornym w Klimontowie - 1619

Gmerek Kacpra i brata Sebastiana w kościele klasztornym w Klimontowie – 1619

 

Gmerek Kacpra w tzw. Kaplicy Fodygów (ok. 1614)

Gmerek Kacpra w tzw. Kaplicy Fodygów (ok. 1614)