Literatura poświęcona osobie Kacpra Fodygi, jego brata Sebastiana oraz domniemanego trzeciego brata Alberta – wbrew oczekiwaniom (!) prezentuje się zupełnie ciekawie. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do lektury, jak i poszerzenia wiedzy na ten temat,  i na te, które są z nim naturalnie kojarzone.

*

Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1, z. 1 i 2, pod red. J. Szymańskiego, Kielce 1976, s. 61-63

Dumała Krzysztof, Z dziejów kultury i obyczajów mieszczan Szydłowca w XVI i XVII wieku [w:] „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 2, Kraków 64, s. 213-214

Guldon Zenon, Muszyńska Jadwiga, Żydzi i Szkoci w Chęcinach w XVI-XVII wieku, [w:] Chęciny. Studia z dziejów miasta XVI-XX wieku, Kielce 1997, s. 9-10

Kalina Dariusz, Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie Gminy Busko-Zdrój. Dane wstępne, [w:] Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie gminy Busko-Zdrój, Kielce Busko-Zdrój 2009, s. 85.

Kalina Dariusz, Opis starostwa chęcińskiego wyjęty z Lustracji Małopolskiej Dóbr JKM w województwie sandomierskim leżących 1615, [w:] Chęciny na starej fotografii…, s. 91-120

Kalina Dariusz,  Świętokrzyskie ślady Kacpra Fodygi, [w:] Chęciny na starej fotografii…, s. 15-26.

Kalina Dariusz, Dzieje Chęcin, Chęciny 2009

Kowalczewski Sylwester, Marmury Kieleckie, Warszawa 1973, s. 11-12, 27

Karpowicz Marcin, Artisti ticinesi in Polonia nel ‚600, Bellinzona 1983, s. 59-63

Karpowicz Marcin, Da contadino a magnate Gaspare Fodiga, architetto e scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002

Karpowicz Marcin, La Cappella Fodiga: Eccezionale monumento do un mesoccone in Polonia, 1990, s. 1-19

Karpowicz Marcin, Tomasz Poncino (ok. 1590-1659) architekt pałacu kieleckiego, Kielce 2002

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, pod red. J. Z. Łozińskiego I B. Wolffa, t. 3, województwo kieleckie,  z. 4, powiat kielecki, oprac. T. Przypkowski, A. Miłobędzki, Warszawa 1957, s. 14; z. 10, s. 47

Kosowicz Stanisław, Wydobycie rudy ołowiu w starostwie chęcińskim w latach 1610-1614, [w:] „Informator Towarzystwa Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach„, Kielce czerwiec 1978, s. 6-11

Król Aleksander, hasło: Fodyga Kasper, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. 7, s. 43

Król Aleksander, Kasper Fodyga budowniczy chęciński z początku XVII wieku, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XIII, 1951, nr 2-3, s. 107

Łoza S.,  Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 78

Łoziński J.Z., Grobowe kopułowe kaplice w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973, s. 127, 178

Miłobędzki Adam, Architektura regionu świętokrzyskiego w XVII wieku, [w:] „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 9, 1975, s. 61

Mirowski Roman, Świętokrzyski album, cz. 4, Kielce 2003, s. 22-23, hasło: Chęciny, Kościół i klasztor klarysek

Mirowski Roman, Miasto Chęciny. Chęciński album (świętokrzyski Album cz. VIII), Kielce-Chęciny 2008, s. 10, 11, 16, 18, 20, 60, 82, 120, 124, 128, 152, 156, 170

Paulewicz Marian ksiądz, Kosik Eugeniusz, Kasper Fodyga gwarek chęciński, [w:] „Informator TPGHiPS w Kielcach”, lipiec 1974

Pieniążek-Samek M., Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny, Kielce

Rawicz (!) Witanowski Michał,  Z herbarza mieszczańskiego, [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. 29, Poznań 1903, s. 261-265

Rawita-Witanowski Michał, Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami profesora Jana Olszewskiego, oprac. D. Kalina, Kielce 2001

Spacer po Chęcinach (spotkanie pierwsze) oprowadza Dariusz Kalina, Chęciny-Kielce 2008

Sztuka świta. Atlas zabytków. Europa, t. 16, Warszawa 2010, s. 383, hasło: Święty Krzyż

Szymański Jerzy, Kielecki słownik biograficzny. Architekci i budowniczowie, Warszawa-Kraków 1990, s. 51

Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa, t. 16, Warszawa 2010, s. 383, hasło: Święty Krzyż

Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t. 1, (do 1795), Kielce 2002, s.

Tygielski Wojciech, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku, Warszawa 2005, s. 231, 374, 664

Z kart zamierzchłej przeszłości. Monografia Chęcin. Skreślił ks. Witalis Grzeliński, Kielce 1908, s. 50-52

Zapart Wiktor ksiądz, Małgorzata Karkocha, Dzieje parafii Chęciny do 1815 r., Kielce 2007, s. 62-69