Chęciny

XVII. wieczna kamienica Sebastiana Fodygi w Chęcinach

W drugiej połowie XVI wieku Chęciny były miastem średniej wielkości, w którym liczba ludności szacowana jest do 2100 ludzi[1]. Podobnie jak w większości miast polskich, miasto przeżywało objawy kryzysu – spadła ilość rzemieślników i kupców, zahamowanie produkcji, przy jednoczesnym ogólnym Czytaj więcej →

Dzieje Chęcin – XV wiek

Dokumenty do dziejów Chęci z tego czasu, oprac. D. Kalina: 1404 r. król Jan Olbracht poświadcza mieszczanom dokument zwalniający ich od płacenia ceł królewskich i opłat targowych, oraz zezwalający im kupowanie soli w Bochni i Wieliczce. Ustala, że w sprawach Czytaj więcej →

Dzieje Chęcin – XIV wiek

Dokumenty do dziejów Chęci z tego czasu, oprac. D. Kalina: XIV stulecie to w pierwszej jego połowie uspokojenie niepokojów wokoło naszego kraju krążących, a związanych z walkami  tak z pretensjami władców Czech do korony polskiej, jak i zewnętrznymi wrogami. Koronacja Czytaj więcej →

Dzieje Chęcin – XVI wiek

Dokumenty do dziejów Chęci z tego czasu, oprac. D. Kalina: 1500 r.  królowa Elżbieta, wdowa po Kazimierzu Jagiellończyku, która starostwo chęcińskie posiadała jako swój majątek oprawny. Na jej rządanie Fryderyk Jagiellończyk parafię w Starochęcińską i farę w Chęcinach połączył  z Czytaj więcej →

Najstarsze dzieje Chęcin – do XIII w.

Dokumenty do dziejów Chęci z tego czasu, oprac. D. Kalina: 1243 r. możliwe jakieś miejsce obronne w Chęcinach 10 II 1260 r. Tatarzy palą Kielce, zapewne i wieś Chęcin. Koncentracja ich wojsk w rejonie Chęcin, Małogoszcz i Jędrzejów, stąd marsz Czytaj więcej →

Pieczęcie, herb i gmerek – w Chęcinach

Pierwszą informację o pieczęci Miasta Chęciny posiadamy dzięki pracy W. Wityga: Pieczęć okrągła (38 milimetrów), wyobraża miasto za murem z bramą otwartą, z posza muru widać kilka małych spiczasto zakończonych wieżyczek. Napis otokowy: SIGILLUM + CONSV + CIVITAS + CHECZINY+ Czytaj więcej →

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php