W dniach 13-14 października 2012 r. odbędzie się trzecia edycja działań, których celem jest przypomnienie wciąż mało znanej Franciszki z Krasińskich Wettyn.

Imprezę przygotował portal Wrota Świętokrzyskie, we współpracy ze starostwem kieleckim, parafią św. Mikołaja w Lisowie oraz Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Po  raz pierwszy z Franciszką spotkałem się w 2000 r., podczas przygotowywania do druku książki Michała Rawity-Witanowskiego, Dawny powiat chęciński... , który skreślił parę stron na Jej temat.  Następnie w roku 2010 r. przygotowując książkę razem z Romanem Mirowskim pt.  Pierzchnica i okolice…, po przeprowadzonej kwerendzie – temat mocno się rozrósł.  Oliwy do ognia dorzucił Marcin Max Kolonko, który przygotowując pewien projekt związany z osobą Kazimierza Pułaskiego (bohatera Stanów Zjednoczonych), pierwszej miłości Franciszki, odnalazł pierzchnicką książkę – w Bibliotece Kongresu USA!!!

W tym roku w ramach EDD 2012 pt. Tajemnice codzienności – po raz kolejny zaproponowałem parafianom, mieszkańcom i wszelkim zainteresowany ten sam temat – tym razem w formie sesji popularnonaukowej. Oto program spotkania:

Spotkanie poprowadzi

Tadeusz Strójwąs, ambasador RP

Godz. 8.30

przewidywane  przemówienie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa

Godz. 9.00 -9.10

 • powitanie

Godz. 9.10 – 9.30

 • Stanisława Maliszewska (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Franciszka Krasińska (1742-1796) – zapomniana królewiczowa polska;

Godz. 9.30 -9.50

 • Leszek Nowaliński (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Rodzina Krasińskich na Mazowszu;

Godz. 9.50-10.10

 • Aleksander Bowskało (Sankt Petersburg), Litewska gałąź rodziny Krasińskich;

Godz. 10.10-10.30

 • Łukasz Młynarski (Katolicku Uniwersytet Katolicki), Kościół i mauzoleum Krasińskich w Krasnem w okresie nowożytnym. Przyczynek do dziejów obiektu;

Godz. 10.30-10.50

 • Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach), Materiały źródłowe przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach dotyczące majątku Krasińskich z Maleszowej;

Godz. 11.10-11.30

 • Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Organizacja parafialna w dobrach maleszowskich w XVIII stuleciu;

Godz. 11.30-11.50

 • Dariusz Kalina (Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego), Zabytki nieruchome na terenie Dóbr Maleszowa;

Godz. 11.50-12.10

 • Łukasz Młynarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Kilka uwag na temat wartości artystycznych i ideowych kaplicy grobowej Krasińskich przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lisowie;

Godz. 12.10-12.30

 • Michał Wardzyński (Uniwersytet Warszawski), Artifices chencinenses. Miejsce i rola miejscowych warsztatów na tle produkcji kamieniarsko-rzeźbiarskiej w Rzeczypospolitej (koniec XVI – 1. poł. XVII w.);

Przerwa kawowa

Godz. 13.00-13.20

 • Dariusz Kalina (Kielce), Szkic do portretu Franciszki Krasińskiej;

Godz. 13.50-14.20

 • Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kobiety w polskiej tradycji i myśli politycznej. Kobieta a polityka – Elżbieta Sieniawska, Izabela Czartoryska, Barbara Sanguszko, Zofia Lubomirska, Franciszka Krasińska;

Godz. 14.20-14.40

 • Grzegorz Wiatr (Kielce), Prace konserwatorskie przeprowadzone przy kaplicy św. Barbary przy kościele w Lisowie;

Godz. 14.40-15.10

 • Krzysztof Skrzeszewski (właściciel zespołu dworskiego Maleszowa), Zespół dworski w Maleszowej – koncepcja zagospodarowania.

Pytania i dyskusja

Planowane zakończenie obrad

godzina 15. 30