Posts tagged "teki"

Bosowice – dwór koło Stopnicy

Wieś Bosowice położona na wschodnim krańcu wyniosłym rozległym płaskowzgórzu, ciągnącym się wzdłuż brzegów rzeki Sanicy. Zabudowa wsi zgrupowana jest przy kilku ulicach wiejskich, natomiast zespół dworski znajduje się we wschodniej części wsi. W kierunku południowym teren wokół dworu gwałtownie się Czytaj więcej →

Żerniki Dolne i zbór w Sieczkowie – majątek Erazma Różyckiego

W Kielcach na rogu ulic św. Leonarda i T. Kościuszki znajduje się wielki gmach banku. W sieni, gdzie znajdują się schody na wyższy poziom, ponad bankomatami umieszczono dwie tablice kamienne. Jedna z nich poświęcona jest pamięci Erazma Różyckiego, prezesa i Czytaj więcej →

Smogorzów – gospodarstwo Jana Chryzostoma Paska

Przyjmuje się czasem, że  urodził się i wychował u  stóp Łysej Góry, we wsi Gaj, w okolicy Waśniowa, jako dziecko Jana i Zofii z Janowskich. Nauki pobierał w Krakowie, następnie wiele lat walczył w chorągwi husarskiej w kampaniach przeciwko Kozakom, Czytaj więcej →

Nieco juz zapomniane rezydencje pańskie w Maleszowej i Piotrkowicach

Nazwa wsi zapisywana była w przeszłości jako: Maleszow (1388, 1397), Pusta Malyechowka (1470-1480), Malischowy (1529), Maleszowa (1540), Maleszów (XIX w.), a pochodzić ma od staropolskiego imienia Malesz. Wieś obecnie położona jest w parafii Lisów, powstałej jak się przyjmuje, w pierwszej Czytaj więcej →

Nieistniejący zamek w Opatowie koło Sandomierza

Istnienie zamku w Opatowie potwierdzone zostało w literaturze w od 1 połowy XIX w., dlatego nieco dziwi fakt powszechnego prawie milczenia świata nauki na ten temat w latach ostatnich, zważywszy na znaną wysoką rangę Opatowa w sferze gospodarki, kultury czy Czytaj więcej →

Teodor Lacki z Sobkowa i jego „Pobożne pragnienia”

W roku 1662 właścicielem Pałacu w Sobkowie był  Aleksander Teodor Lacki, herbu Korczak. Był stolnikiem wielkim koronnym, marszałkiem nadwornym Wielkiego Księstwa Litewskiego (od 1654), krajczym koronnym (1656), podkanclerzym koronnym (1667), generalnym starostą krakowskim (1678). Był on dwukrotnie żonaty: 1’ z Czytaj więcej →

Opinie

Czadu, więcej czadu

- Adam
css.php